TIME

FIRST-NAME
LAST-NAME
SCHOOL
TIME
Durga
Sapkota
james Fallon High School
9
Ronan
Singleton
Bishop Druitt College
8.5
Durga
Sapkota
James Fallon High School Albury
8
Jeremy
Hodge
Mountains Christian College
6.45